OWES TŁOK organizuje bezpłatne szkolenia nt. ochrony danych osobowych w organizacjach pozarządowych oraz podmiotach ekonomii społecznej.

Szkolenia odbędą się:

  • 19 kwietnia w Golubiu-Dobrzyniu (Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu – sala Biura Rady Starostwa Powiatowego),
  • 20 kwietnia w Rypinie (Urząd Gminy Rypin),
  • 23 kwietnia w Świeciu (Inkubator Przedsiębiorczości w Świeciu).

UWAGA! Istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych szkoleń w Państwa mieście. W razie takiej potrzeby prosimy o kontakt z OWES TŁOK (osoba do kontaktu: Krzysztof Kanabaj, tel. 500 127 355).

Do udziału w szkoleniach zapraszamy przedstawicieli:

  • fundacji i stowarzyszeń,
  • spółdzielni socjalnych,
  • osoby fizyczne, chcące założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej.

Program szkolenia, formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji  TUTAJ oraz w załączniku.