– to tytuł recitalu słowno – muzycznego Gabriela Fleszara, który odbył się w Wąbrzeźnie 12 marca br. i był zorganizowany dla młodzieży.

Na recital słowno – muzyczny Gabriela Fleszara wąbrzeską młodzież zaprosiło Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej. Był to program profilaktyczny, który obejmował tematykę uzależnień. Artysta prezentował opowieści ze swojego życia, przestrzegające przed wchodzeniem na drogę uzależnień, głównie tych najbardziej zagrażających zdrowiu i życiu. Sygnalizował również problem uzależnień cywilizacyjnych.

Program Gabriela Fleszara został przygotowany we współpracy ze specjalistami z zakresu profilaktyki uzależnień. W spotkaniu udział wzięły klasy VII Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3 oraz klasy III Gimnazjum nr 1 w Wąbrzeźnie.

Udział w recitalu był bezpłatny. Wszystkie koszty pokryło WCPTiIS. Spotkanie zorganizowano 12 marca br. w sali widowiskowej WDK.

Foto. WCPTiIS