18 maja ruszył nabór wniosków na konkurs inicjatyw kulturalnych. Jeżeli masz pomysł na zorganizowanie ciekawego wydarzenia kulturalnego – zgłoś go do konkursu!

Konkurs inicjatyw lokalnych „Kulturalna bombonierka” w Wąbrzeźnie ma na celu wyłonienie najlepszych inicjatyw społecznych, inspirowanych oddolnie przez mieszkańców Wąbrzeźna, które otrzymają dofinansowanie oraz zostaną zrealizowane we współpracy z Wąbrzeskim Domem Kultury – informuje dyrektor WDK, Gizela Pijar. – Spośród zgłoszonych pomysłów wybrana zostanie grupa 3 – 7 inicjatyw, które otrzymają dofinansowanie na realizację. Stworzona zostanie „bombonierka” inicjatyw kulturalnych. Pozwoli to na pobudzenie środowisk określonych obszarów miasta, zwłaszcza tych nieaktywnych w dotychczasowych działaniach kulturotwórczych, podejmowanych w Wąbrzeźnie. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu dostępnym na naszej stronie internetowej.

Nabór wniosków, zgodnie z regulaminem, trwać będzie do 8 czerwca br. W puli konkursu jest 22.100,00 zł. Minimalne dofinansowanie jednego projektu może wynieść 1000,00 zł, a maksymalne 7000,00 zł. W szczególnych przypadkach komisja może podjąć decyzję o zwiększeniu lub zmniejszeniu finansowania danej inicjatywy. O dofinansowanie mogą ubiegać się grupy nieformalne (minimum 2 osoby). Grupa może złożyć tylko jeden wniosek. Preferowaną grupą osób inspirujących inicjatywy kulturotwórcze będą mieszkańcy miasta ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży oraz osób w wieku 30+. Wyniki konkursu ogłoszone będą 15 czerwca i opublikowane na stronie internetowej pod adresem www.wdkwabrzezno.pl.

Okres realizacji zwycięskich projektów od 31 lipca 2018 r. do 31 października 2018 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie konkursu. Pytania można kierować pod nr. tel. 56 688 17 27 lub 500 830 974, lub drogą mailową na adres: wdk@wdkwabrzezno.pl; sekretariat@wdkwabrzezno.pl; czajkowska@wdkwabrzezno.pl.

Regulamin i formularz wniosku TUTAJ

 

Konkurs zorganizowany został w ramach projektu „Kulturalna bombonierka w Wąbrzeźnie”, który WDK realizuje ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018. Całkowita wartość projektu wynosi 30 tysięcy złotych.