Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej oraz Stowarzyszenie Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „NADZIEJA” uruchamiają pomoc psychologa i prawnika.

Najbliższy dyżur psychologa – Magdaleny Frost – odbędzie się w siedzibie Wąbrzeskiego Centrum (ul. 1 Maja 46, Wąbrzeźno) – 7.06.2018 r. i 21.06.2018 r. w godzinach 13:00 – 18:00.

Rejestracja pod numerem telefonu: 56 687 15 35.

Najbliższy dyżur prawnika – Adrianny Dumy – odbędzie się w siedzibie Wąbrzeskiego Centrum (ul. 1 Maja 46, Wąbrzeźno) – 24.05.2018 r. w godzinach 14:00 – 16:00.

Rejestracja pod numerem telefonu: 56 687 15 35

POMOC JEST BEZPŁATNA!

Pomoc prawnika i psychologa zorganizowana została w ramach zadania publicznego finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Poradnia Rodzina – Specjalistyczna Pomoc dla Rodzin Województwa Kujawsko – Pomorskiego.