Bibliotekarki z wąbrzeskich placówek oświatowych przystąpiły wraz z uczniami szkół do ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”. Z tej okazji – 8 czerwca na Placu Jana Pawła II było literacko, wesoło i muzycznie.Do udziału w niej zaproszono również Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną oraz Zespół Szkół w Zieleniu. Akcja rozpoczęła się – tak jak w całej Polsce – o godz. 10.00.

– Jedynym naszym zadaniem – mówi Małgorzata Karczewska, która była koordynatorką akcji – było przyniesienie ze sobą na rynek książki i głośne przeczytanie jej fragmentu jednocześnie ze wszystkimi uczestnikami. Zachęcaliśmy uczniów również do przebrania się za wybraną postać literacką. Celem akcji jest bicie rekordu liczby uczniów czytających w jednym momencie, ale tak naprawdę chodziło o budowanie pozytywnego wizerunku książki.

I zapewne akcja spełniła swoje zadanie. Uczniowie nie tylko przynieśli ze sobą książki, ale i chętnie głośno czytali na scenie, śpiewali i wystawiali przedstawienia.

Akcja została przeprowadzona 8 czerwca w czasie Dni Wąbrzeźna na Jarmarku Ekologicznym.

A jak było? Obejrzyjcie na zdjęciach.