19 i 20 września sprawdzać będziemy stan natężenia ruchu drogowego na ulicy Generała Pruszyńskiego.

W najbliższą środę rozpoczniemy dwudniową akcję monitorowania natężenia ruchu na ulicy Generała Pruszyńskiego. Pracownicy Urzędu Miasta oraz strażnicy miejscy liczyć będą motocykle, samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe bez przyczep i z przyczepami, autobusy oraz ciągniki rolnicze.

Pomiary natężenia ruchu na tej ulicy prowadzone są w związku z monitoringiem wskaźnika rezultatu dla projektu pn. „Przebudowa ulicy Generała Pruszyńskiego w Wąbrzeźnie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata2007 – 2013.