Wczoraj, 11 września odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki. Radni rozmawiali o oświacie i wypoczynku uczniów w czasie wakacji.

W programie spotkana dominowały tematy oświaty i wypoczynku dzieci w czasie wakacji. Informacje dla radnych przygotowały dyrektorki placówek oświatowych. Dotyczyły one aktualnej sytuacji w szkołach i przedszkolu oraz remontów wykonanych w okresie wakacji. Dodatkowo dyrektor Gimnazjum przedstawiła wyniki egzaminów gimnazjalnych za rok szkolny 2017/2018.

W skali staninowej wąbrzeskie gimnazjum osiągnęło średni wynik. – Z języka polskiego nasi uczniowie na egzaminach zdobyli 65,2%. Porównując te wyniki do średniej całego województwa, która wynosi 66% oraz do wyniku krajowego – 69 % – jest to dobry rezultat. Lepsze efekty osiągnięto na egzaminach z matematyki, z przyrody czy też z języka niemieckiego, gdzie nasze średnie są większe od średniej województwa – mówiła dyrektor Ewa Sajkowska.

We wszystkich placówkach oświatowych w czasie wakacji prowadzone były różne prace remontowe i naprawcze. W Gimnazjum dorobiono nowe obudowy na grzejniki i naprawiano te, które można było zmodernizować, wymalowano łącznik, sekretariat i wykonano drobne naprawy w klasach i na korytarzach, naprawiono ogrodzenie Orlika i wymieniono w jego pomieszczeniu socjalnym baterie przy umywalce, a w części nowego budynku szkoły naprawiono prysznic w łazience. W Szkole Podstawowej nr 2 na uczniów czekały cztery odnowione sale lekcyjne, odnowiona stołówka, kuchnia i nowy gabinet pielęgniarki. Sale dla przedszkolaków zostały wyposażone w nowe wykładziny dywanowe i jedna też w nowe meble. Przeprowadzono gruntownym remont pomieszczenia socjalnego, Na terenie szkoły pomalowano ławki i balustrady. – W naszej szkole pracownicy w czasie lata również mieli co robić – mów dyrektor Małgorzata Taczyńska. – Zrobiliśmy izolację i drenaż budynku szkoły, wymieniliśmy na plastikowe 30 m rynien, wymalowaliśmy toalety na piętrze, szatnie przy sali gimnastycznej, stołówkę, kuchnię, dwie sale lekcyjne i do trzech sal kupiliśmy nowe stoły i krzesełka. Podobnie jak pozostałe placówki, większość prac wykonaliśmy sami i za pieniądze z budżetu miasta. W Przedszkolu Miejskim „Bajka” – w budynku przy ul. Żeromskiego wyremontowana została sala zajęć, cała kuchnia wraz z pomieszczeniami gospodarczymi, odnowiono też podłogi w szatni i w holu. Natomiast  dużo dzieje się w Przedszkolu na ul. Tysiąclecia. Tam roboty rozpoczęły się kilka miesięcy przed wakacjami i jeszcze trwają. Najpierw wybudowano nowe chodniki i plac na samochody przy budynku od strony ul. Tysiąclecia, postawiono nowy plac zabaw, wykonano opaski wokół budynku i urządzono nowe kolorowe ciągi piesze na terenie przedszkola. Teraz trwają prace przy urządzaniu zieleni i przygotowania do wymiany ogrodzenia. – Przy tych wszystkich pracach – mówiła dyrektor Marzena Wilkosz wspierają nas pracownicy Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych, a główny koszt ich wykonania wziął na siebie budżet miasta.

Rok szkolny 2018/2019 w SP 2 rozpoczęło 664 uczniów, w tym 123 przedszkolaków, w SP 3 – 590 uczniów, w tym 42 przedszkolaków, w Gimnazjum nr 1 – 148 uczniów. Do „Miejskiego Przedszkola „Bajka” uczęszcza przy ul. Żeromskiego – 150 przedszkolaków, a przy ul. Tysiąclecia 2a – 50 przedszkolaków.

O wypoczynek uczniów w czasie tegorocznych wakacji zadbali Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki i Integracji Społecznej, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, Wąbrzeski Dom Kultury oraz kluby sportowe – UKS Vambresia – Worwo, Wąbrzeski Klub Sportów i Sztuk Walki. Uczniowie korzystali m.in. z wyjazdów na obozy sportowe, z półkolonii, z zajęć rekreacyjnych i warsztatów, festynów, koncertów, spektaklów.