Od 22 października do 2 listopada br. na parkingach przy ul. Mikołaja z Ryńska oraz przy ul. Górnej będzie można prowadzić sprzedaż kwiatów, wiązanek i zniczy.

Dzienna opłata targowa za 1 punkt wynosi:

Po 5 m2 powierzchni – 15 zł,

Powyżej 15 do 10 m2 – 50 zł,

Powyżej 10 m2 – 100 zł.

Opłata targowa zbierana będzie przez inkasenta, upoważnionego przez Burmistrza Wąbrzeźna do odbioru opłaty.