Blisko 100 osób skorzystało z zaproszenia burmistrza oraz starosty wąbrzeskiego na Śniadanie Rzemiosła i Przedsiębiorczości Powiatu Wąbrzeskiego.

 

 

8 lutego w Restauracji OAZA na pierwszym Śniadaniu Rzemiosła i Przedsiębiorczości  Powiatu Wąbrzeskiego spotkali się przedstawiciele biznesu, zarówno tego dużego, jak i tego zupełnie małego, oraz reprezentanci samorządów lokalnych z naszego regionu,  środowiska rzemieślników i  instytucji  wsparcia ekonomii społecznej. Organizatorzy spotkania – burmistrz Tomasz Zygnarowski i starosta wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz – przywitali blisko sto osób. – Miło mi również, że jest wśród nas  – mówił burmistrz Tomasz Zygnarowski – Tomasz Nalaskowski, „sprawca” tego dzisiejszego spotkania. Tak naprawdę, to właśnie dzięki panu Tomaszowi, jego zaangażowaniu w reaktywację stowarzyszenia rzemieślników, jego  listopadowej wizycie w Wąbrzeźnie – narodził się pomysł organizacji śniadań biznesowych. A dzisiejsza frekwencja i fakt, że są wśród nas również wójtowie ościennych gminy, w tym również gminy Lisewo, to zapowiedź czegoś większego. Nie chcemy rozmawiać o przedsiębiorczości na płaszczyźnie jednej gminy, chcemy wyjść poza obszar naszego miasta.

Biznesowe śniadanie zostało podzielone na dwie części. Czas pierwszej z nich przeznaczono na prezentacje. Rozpoczęło się od  networkingu, który doskonale wpisał się w formułę pierwszego spotkania – bo gdzie lepiej zbudować sieć kontaktów i zaprezentować swoje usługi, jak nie właśnie przy takich okazjach. A o tym, jak to zrobić i dobrze się zaprezentować mówiła Joanna Chorwacka.  Kolejnym  – również ważnym tematem – było omówienie najważniejszych  zmian i przedstawienie możliwości udzielania pomocy dla nowych projektów inwestycyjnych w ramach programu „Cała Polska strefa”.  Te zagadnienia przedstawiła Joanna Gasek z  Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Później był czas na poznawanie się, nawiązywanie kontaktów i wymianę wizytówek, zaproszeń do współpracy i też zwykłych luźnych rozmów przy stoliku.  Na zakończenie gospodarze poprosili wszystkich o wypełnienie ankiety. Przy jej pomocy na temat organizowania Śniadań  Rzemiosła i Przedsiębiorczości Powiatu Wąbrzeskiego wypowiedziało się 65 osób.  Prawie wszystkim, bo 63 osobom, spodobała się ta formuła i są zainteresowani kolejnymi spotkaniami.  Natomiast trochę zdania podzielone są na temat ich częstotliwości,  jedni chcą się spotykać co trzy miesiące, inni raz w miesiącu, nieliczni, bo trzy osoby – raz w roku, a jedna osoba co dwa tygodnie.   Na kolejnych śniadaniach chcieliby poznać branże uczestników spotkań,  wymienić się wiadomościami o możliwościach otrzymania  dofinansowań,  porozmawiać o aktualnej sytuacji na runku pracy i możliwościach otrzymania wsparcia na tworzenie nowych etatów,  o problemach małych przedsiębiorstw i sposobach ich rozwiązania. Chcą spotkać się z przedstawicielami banków, funduszy poręczeniowych, grupy BIN, ZUS i Urzędu Skarbowego. Oczekują również  dyskusji na temat odnawialnych źródeł energii czy też obsłudze prawnej firm.