31 maja br. wpłynęła oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie na realizację zadania publicznego pt. “Upamiętnienie postaci Zygmunta Kalksteina”.

 

Każdy, w terminie do 17.06.2019 r., może zgłosić uwagi do oferty. Po upływie tego terminu i rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy niezwłocznie zawiera umowę z oferentem.

Swoje uwagi na temat oferty można wpisać TUTAJ

 

Oferta OSP w Wąbrzeźnie