Ścieżki rowerowe

 

 Projekt pn.: „Projekt pn. „Ścieżki pieszo-rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

 

Podmiot realizujący projekt: Gmina Miasto Wąbrzeźno,ul. Wolności 18,87-200 Wąbrzeźno
Nazwa zadania: „Przebudowa i rozbudowa amfiteatru”
Źródła finansowania projektu:
Całkowita wartość projektu 2 192 868,02 zł
Wkład UE (EFRR) 758 760,00 zł
Środki własne (budżet beneficjenta) 1 434 108,02 zł
Cel projektu: Przedmiotem projektu jest budowa 5 nowych odcinków ścieżek pieszo rowerowych o długości 2,5292 km na terenie miasta Wąbrzeźno, które połączą dotychczas istniejące ścieżki w jedną pętlę. Realizacja projektu bezpośrednio wpłynie na połączenie wszystkich ścieżek rowerowych zlokalizowanych przy głównych ulicach miasta. Inwestycja obejmuje:•budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wąbrzeźnie przy ul. Akacjowej wraz z wykonaniem zjazdów na posesje, oznakowania poziomego oraz pionowego ścieżki, modernizację parkingów dla samochodów osobowych,•budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wąbrzeźnie przy ul. G. Hallera wraz z wykonaniem zjazdów na posesje, oznakowania poziomego oraz pionowego ścieżki, przebudowę istniejącego parkingu dla samochodów osobowych,•budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wąbrzeźnie przy ul. Okrężnej wraz z wykonaniem zjazdów na posesje, oznakowania poziomego oraz pionowego ścieżki, przebudowę istniejącego parkingu dla samochodów osobowych,•budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wąbrzeźnie przy ul. Łabędziej na odcinku od ul. Kukułczej do ul. Wroniej wraz z wykonaniem zjazdów na posesje, oznakowania poziomego oraz pionowego ścieżki,•budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wąbrzeźnie przy ul. Macieja Rataja, wraz z wykonaniem zjazdów na posesje, oznakowania poziomego oraz pionowego ścieżki,•instalację systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych.
Planowane efekty: Budowa 5 nowych odcinków ścieżek rowerowych na terenie miasta Wąbrzeźno przyczyni się do zwiększenia wykorzystania transportu rowerowego na terenie miasta. Zmniejszy się również emisja zanieczyszczeń z sektora transportu, co będzie miało pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego. Realizacja projektu wpłynie również na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników ścieżek.
Osoba mogąca udzielić informacji na temat zadania:- imię i nazwisko- stanowisko służbowe- telefon/fax- email Anna WiśniewskaInspektor ds. zamówień publicznych i programów europejskich56 688 45 40awisniewska@wabrzezno.com

Ścieżki rowerowe - logo inwestycji