Mieszkańcy naszego miasta, którzy ukończyli 60 lat mogą już składać wnioski o przyznanie Wąbrzeskiej Karty Seniora.

 

Wąbrzeska Karta Seniora – to program, który został utworzony z myślą o mieszkańcach Wąbrzeźna, którzy ukończyli 60. rok życia. Dzięki nim nasi seniorzy będą mogli korzystać z usług i robić zakupy po obniżonych cenach.

Osoby, które są zainteresowane posiadaniem Wąbrzeskiej Karty Seniora mogą już składać wnioski o ich wydanie. Druk wniosku dostępny jest poniżej w załączniku, w zakładce Senior – na naszej stronie, tutaj, lub można go pobrać w Urzędzie Miasta w pokojach nr 20 lub 16 (I piętro, ul. Wolności 18).

O przyznanie Wąbrzeskiej Karty Seniora mogą ubiegać się wyłącznie mieszkańcy Wąbrzeźna, którzy ukończyli 60 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Karta będzie wystawiana na imię i nazwisko jej posiadacza i będzie ważna wyłącznie z dowodem tożsamości. Oznacza to, że poza osobą uprawnioną nikt inny nie będzie mógł z niej korzystać.

Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć  w sekretariacie Urzędu Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18.

Wniosek rozpatrzony będzie w ciągu 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia złożenia. Zgodę na wydanie Wąbrzeskiej Karty Seniora wydaje Burmistrz Miasta Wąbrzeźno lub Zastępca Burmistrza Miasta Wąbrzeźno. O terminie odbioru karty wnioskodawca będzie poinformowany telefonicznie.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, będzie można złożyć pisemne odwołanie do Burmistrza.

Wąbrzeska Karta Seniora będzie wydawana wraz z aktualnym katalogiem przysługujących ulg.

 

 Druk wniosku o wydanie Wąbrzeskiej Karty Seniora

 

 

Ps. W bazie Partnerów programu Wąbrzeska Karta Seniora jest już dwudziestu przedsiębiorców. Oferują m.in. usługi gastronomiczne, optyczne, kulturalne, rekreacyjne, zdrowotne czy też handlowe. Ich zakres będzie większy, ponieważ deklaracje przedsiębiorców ciągle są przyjmowane.

Partnerem Wąbrzeskiej Karty Seniora może zostać każdy przedsiębiorca. Zapraszamy i zachęcamy do wypełniania deklaracji. Można to zrobić online tutaj: kartaseniora.konfeo.com/pl/groups lub pobrać druk w wersji papierowej (do pobrania poniżej lub w sekretariacie Urzędu Miasta). Po zatwierdzeniu deklaracji przedsiębiorca zostanie zaproszony do podpisania porozumienia.

Baza Partnerów Wąbrzeskiej Karty Seniora będzie niebawem dostępna na naszej stronie internetowej w zakładce SENIOR oraz w papierowym katalogu ulg i zniżek.  Partnerzy programu będą posługiwać się znakiem FIRMA PRZYJAZNA SENIOROM.

Druk deklaracji przystąpienia przedsiębiorcy do programu Wąbrzeska Karta Seniora

 

Wąbrzeska Karta Seniora została wprowadzona uchwałą Rady Miasta, która została podjęta na X Sesji Rady Miasta 10 lipca 2019 roku. Weszła w życie 31 lipca 2019 roku.

Regulamin programu i więcej informacji TUTAJ