Do 14 sierpnia czekamy na oferty w przetargu na budowę pięciu kolejnych odcinków ścieżek pieszo-rowerowych.

Nowe odcinki mają połączyć istniejące już ścieżki rowerowe w Wąbrzeźnie. Ich wybudowanie zaplanowano w pasach drogowych ulic: Macieja Rataja – 1108,20 m, Akacjowej – 447,70 m, Okrężnej – 178,80 m, Generała Hallera – 480,00 m i Łabędziej – 314,50 m. W sumie w mieście ma przybyć 2,53 km ścieżek pieszo – rowerowych.

Projekt zakłada wykonanie ścieżek o nawierzchni bitumicznej, o szerokości 2,5 – 3,5 m i podbudowie z kruszywa łamanego na podsypce piaskowej. Wszystkie zjazdy o nawierzchni bitumicznej na poszczególnych odcinkach mają być przebudowane – ich nawierzchnia ma być wymieniona na czerwoną kostkę betonową. Na dwóch odcinkach – na ul. Akacjowej i Generała Hallera – zaplanowano też budowę oświetlenia.

Inwestycja ma być finansowana z budżetu miasta oraz ze środków unijnych, o które ubiegamy się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.  Oferty do udziału w przetargu przyjmowane będą do 14 sierpnia, do godz. 10.00.

 

O inwestycji TUTAJ